việt vị

Tiến Linh đã việt vị khi mở tỷ số trước Campuchia chưa?【việt vị】:Tiến Linh đã giải tỏa cơn kh