supachai

supachai

CHÍNH THỨC: AFC ra án phạt dành cho Supachai sau pha chơi xấu với Đình Trọng【supachai】:Với hành vi p