Sterling đã đến giới hạn của trình độ?

Sterling đã đến giới hạn của trình độ?

Từng có giai đoạn, Sterling được kỳ vọng trở thành một “Bergkamp mới” của nước Anh. 8 năm trôi qua k