nếu được lựa chọn

nếu được lựa chọn

“Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn Klopp thay vì Pep Guardiola”【nếu được lựa chọn】:Huyền thoại Michael