Mbappe đòi Real Madrid trả phí lót tay 150 triệu Euro

Mbappe đòi Real Madrid trả phí lót tay 150 triệu Euro

Gia đình Mbappe yêu cầu Real Madrid trả khoản tiền lót tay 150 triệu Euro để hoàn tất thương vụ chuy