MU thua thảm, Ronaldo đập điện thoại của fan nhí Everton

MU thua thảm, Ronaldo đập điện thoại của fan nhí Everton

Bực bội MU thua thảm, Ronaldo đập vỡ điện thoại của fan nhí Everton trong lúc tập tễnh bước vào đườn