hai phòng

U19 Việt Nam đấu tập với Hải Phòng trước khi dự giải Đông Nam Á【hai phòng】:Chiều mai (25/6), đội tuy