CLB Sài Gòn gửi kiến nghị đến lãnh đạo Thành ủy TPHCM

CLB Sài Gòn gửi kiến nghị đến lãnh đạo Thành ủy TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì cuộc gặp gỡ này. Chủ tịch câu lạc bộ TPHCM Nguyễn Hữ